Dragi na{i Makedonki i Makedonci,

Ve pozdravuvame od rodniot kraj kade {to na va{a inicijativa i

podr{ka od na{ite patrioti {irum svetot formiravme partija koja go nosi imeto

POMNI, akronim za (Prerodba i Obedinuvanje na Makedonskite Nacionalni Ideali) .

Partijata e registrirana na 16 juli 2002 godina. Promocija na partijata se

odr`a vo Tetovo, rodniot grad na pretsedatelot i potpredsedatelot na na{ata

partija, Nestor Oginar i  Stojadin Naumovski.

Ovoj grad be{e izbran isto taka zaradi toa {to e podra~je koe be{e najmnogu

zasegnato od minatogodi{nite teroristi~ki dejstva i koe seu{te gi podnesuva posledicite

od vojnata i e vo neizvesnost za sudbinata na kidnapiranite a i za `itelite koi sekojdnevno

slu{aat istreli ili se svedoci na uli~en teror i me|u etni~ki raspravii. Vo

isto vreme, ovoj grad e simbol na semakedonskiot vekoven progon i na{ata

tragi~na sudbina.

Sega POMNI ja finalizira listata na kandidati za novite parlamentarni izbori

koi }e se odr`at na 15 septemvri 2002 godina, re{ena da izleze so kandidati vo

site {est izborni edinici . Na{ata cel e da go dobieme dvotretinskoto

mnozinstvo vo Parlamentot za da gi realizirame na{ite ideali i da gi

sprovedeme vo potpolnost celite na na{ata programa so koja vie ste ve}e

zapoznaeni i koja predizvika nepodeleno odu{evuvanje kaj site privrzenici na

POMNI i kaj site koi imaat interes vo ovie parlamentarni izbori.

Zaedno so site vas, Makedonija ja do`ivuvame kako zemja vrz koja {to nie Makedoncite

imame sveto, neodtu|ivo i fundamentalno pravo da ja gradime kako nositeli na nejzinata

dr`avnost i kako posledno par~e sto ni ostanuva od na{ite predci.

Zna~i kampawata po~nuva, mediumite aktivno ja sledat na{ata rabota i nie

vr{ime promocija na na{ata programa i celi nasekade vo Republika Makedonija.

Interesot za POMNI sekojdnevno se zgolemuva i lu|eto baraat pogolemo prisustvo

na negovoto ~lenstvo vo mediumite i nasekade na teritorijata na Makedonija.

Za da ja ostvarime celta ni treba va{ata pomo{, logisti~ka i finansiska i

nie ve molime da pridonesete, spored va{ite mo`nosti , za postojan protok na

pari vo `iro smetkata na POMNI. Va{ite pari }e ni pomognat da se nosime so se

pogolemite tro{oci za kampawata.

So va{a pomo{ se nadevame deka  na 15 septemvri  }e go prosledime uspe{no planot

{to zaedno go koncipiravme i do {ija cel }e dojdeme zaedno. 

Se nadevame isto taka deka vie, dragi na{i sonarodnici, }e bidete

prisitni na izborite na 15 septemvri i }e go dadete va{iot glas za va{iot

praiskonski ideal, za POMNI, za ostvaruvanje na Makedonskite Nacionalni Ideali i

za za~uvuvanje na Integritetot, Teritorijalniot Suverenitet i Nacionalno

Obele`e na na{ata preubava male~ka zemja koja so vas e silna i golema,

Od Pretsedatelstvoto  na POMNI,

So pocit,

Nestor Oginar

 

Smetka za kampanjata na POMNI vo Stopanska Banka:

200000752871409 MKD

EMB 0302947450111